Діяльність

Розробка Дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва в гірських районах Львівщини

КРУГЛИЙ СТІЛ З ОБГОВОРЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ МСП

21 вересня 2017 року у м. Сколе Львівської області відбувся круглий стіл з обговорення Дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) у гірських районах Львівщини, підготовленої експертами ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень» за фінансової підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ).
У заході взяли участь підприємці, представники органів державного управління та місцевого самоврядування, співробітники науково-дослідних установ, експерти та представники громадських організацій.
У вступному слові президент ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень» Володимир Волошин привітав учасників заходу та зазначив, що гірські райони Львівської області характеризуються нижчим рівнем соціально-економічного розвитку у порівнянні з обласним центром та більш промислово розвиненими територіями області. Об’єктивними причинами такого становища є територіальна віддаленість від обласного центру, особливості структури економіки, обумовлені рельєфними та природно-кліматичними особливостями, брак кадрів через близькість до кордону і високу трудову міграцію населення. Таким чином, актуалізується проблема розробки і реалізації дієвих заходів стимулювання розвитку МСП у гірських районах Львівщини.
Під час презентації доповіді «Пріоритети та заходи розвитку малого та середнього підприємництва в гірських районах Львівської області» експерт ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень» Андріана Шехлович виокремила негативні аспекти розвитку МСП досліджуваних територій, представила результати соціологічного опитування представників суб’єктів МСП, які здійснюють діяльність на території районів, а також представила перелік конкретних заходів розвитку МСП у гірських районах області, які сформовані за 3-ма напрямами: (1) покращення фінансово-ресурсного забезпечення розвитку МСП; (2) покращення бізнес-середовища підприємницької діяльності; (3) удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.
Перший заступник голови Сколівської райдержадміністрації Ярослав Лепісевич, зауважив, що для Сколівського району серйозною проблемою є легалізація представників туристичного бізнесу. Так, лише у смт Славське функціонує близько 300 незареєстрованих садиб зеленого туризму, що не лише позбавляє бюджет податкових надходжень, але й створює неконкурентний тиск на зареєстрованих підприємців.
Старший науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, к.е.н. Віталій Бойко відзначив, що «драйверами» розвитку гірських районів Львівської області може стати відродження галузі молочного скотарства та розвиток нетрадиційних видів сільськогосподарської діяльності (вівчарство, козівництво, конярство, гусівництво, льонарство, бджільництво) шляхом проектування диверсифікованих механізмів залучення інвестиційних ресурсів на засадах отримання грантової допомоги, доступу до джерел фінансування з міжнародних фондів ЄС, формування мотиваційних стимулів до реінвестиції прибутку отриманих в інших видах економічної діяльності; становлення горизонтально-вертикальної кооперації, що охоплює всі ланки господарського ланцюга від виробництва до реалізації продукції кінцевому споживачу; популяризації культури споживання нетрадиційних видів аграрної продукції (баранина, козяче молоко, гусятина ті ін.) на засадах проведення промоційних заходів, регіональних продовольчих ярмарків і фестивалів.
В обговоренні ключових питань круглого столу взяли участь: заступник голови Сколівської районної ради Юрій Допілко, директор Сколівського районного центру зайнятості Іванна Тимоцко, провідний науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ольга Красовська, завідувач відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України», д.е.н., доц. Віктор Борщевський, керівник ГО «Імпульс» Мирослава Багрінець та ін.

Учасники круглого столу також ознайомилися з інформаційними матеріалами, підготовленими в рамках розробки Дорожньої карти розвитку МСП в гірських районах Львівщини:

Інформаційний бюлетень розвитку МСП №1 

Інформаційний бюлетень розвитку МСП №2

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «Розвиток малого і середнього підприємництва (МСП) в гірських районах Львівської області»

21 липня 2017 року відбулося засідання круглого столу «Розвиток малого і середнього підприємництва (МСП) в гірських районах Львівської області» в рамках реалізації Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Захід організовано ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень» спільно з Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в місті Львові. У заході взяли участь співробітники наукових та аналітичних установ, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, експерти, підприємці, а також представники громадських організацій.

Засідання круглого столу відкрив Президент Інституту міжнародних економічних досліджень, к.е.н. Володимир Волошин, який відзначив гостру актуальність розробки Дорожньої карти розвитку МСП у гірських районах Львівщини і реалізації дієвих засобів стимулювання розвитку МСП з використанням ресурсного потенціалу цих територій.

В рамках засідання круглого столу була презентована аналітична записка «Розвиток малого і середнього підприємництва в гірських районах Львівської області», яку представив заступник директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, експерт проекту, д.е.н., проф. Тарас Васильців, виокремивши особливості, проблеми і перешкоди розвитку малого і середнього бізнесу у гірських районах Львівської області та обґрунтувавши пріоритетні напрями і заходи щодо активізації в цих районах підприємницької діяльності.

У дискусії також взяли участь голова Сколівської районної ради Микола Романишин, начальник управління промисловості та підприємництва Львівської ОДА Андрій Кісера, начальник відділу стратегічного планування Львівської ОДА Надія Бажанська, ректор Львівського торговельно-економічного університету, к.е.н., проф. Петро Куцик, директор з питань науки ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», д.е.н., проф. Надія Мікула, завідувач відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України», д.е.н., доц. Віктор Борщевський, докторант Національного інституту стратегічних досліджень, к.е.н., доц. Віталій Бойко, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського торговельно-економічного університету, к.е.н., доц. Оксана Гудзовата, президент Асоціації роботодавців торгівлі та громадського харчування Львівської області Зеновій Бермес, керівник Агенції розвитку підприємництва жінок та молоді Леся Довганик та ін.

 

Статутна діяльність:

1. Проведення аналітичних досліджень:

 • Закордонний досвід для України: регіональний і місцевий аспекти реформування економіки та ведення економічної політики.
 • Кон’юнктура і тенденції розвитку ринків.
 • Соціологічні дослідження та вивчення громадської думки.
 • Засоби адаптації на український ґрунт нових управлінських і соціальних технологій.
 • Аналіз державної, регіональної та місцевої економічної політики.

2.      Публікація науково-аналітичних матеріалів:

 • Навчально-методичні матеріали для підприємців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, активістів політичних партій.
 • Експертні оцінки, прогнози, аналіз громадської думки.
 • Динаміка ринків, пріоритети розвитку, поради управлінцям.

3.      Організація та участь у семінарах, круглих столах, конференціях:

 • Обговорення проблем економічного та соціального розвитку держави, регіонів, міст, підприємств.
 • Аспекти та засади європейської інтеграції України, засоби запобігання глобальним економічним ризикам.
 • Міжнародний ринок, світові тенденції розвитку, сучасні і майбутні виклики для України.

4.      Реалізація навчальних програм і тренінгів:

 • Пошук партнерів і налагодження ефективного міжнародного співробітництва.
 • Залучення грантових ресурсів та участь у програмах міжнародної технічної допомоги.
 • Розвиток бізнес-комунікації та формування привабливих інвестиційних пропозицій.
 • Створення ефективного PR-продукту, міжнародний маркетинг.
 • Ділове спілкування, успішні переговори, техніка презентацій.
 • Стратегічне планування та оперативне управління: регіональний і місцевий аспект.
 • Методи наукового аналізу економічної політики та нормативно-правової бази підприємництва.

 

Наші партнери:
 • Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові.
 • Інститут регіональних досліджень НАН України.
 • Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Львівська комерційна академія.
 • Львівський інститут менеджменту.
 • Волинський інститут економіки та менеджменту.
 • Львівська торгово-промислова палата.
 • Волинська торгово-промислова палата.
 • Львівська обласна асоціація малого та середнього підприємництва.
 • Громадський клуб інтелектуально-творчої ініціативи “Династія”.
 • Аналітична агенція “Українська марка”.
 • Аналітично-консультаційний центр ефективних наукомістких технологій.
Advertisements
Коментарі Вимкнено до Діяльність